O mnie

Medycyna, szczególnie chirurgia naczyniowa, są moją pasją od wczesnych lat młodości. Częściowo zawdzięczam ją ojcu, który był lubianym i szanowanym w rodzinnych stronach lekarzem weterynarii. Z drugiej strony, dorastałem w przekonaniu, że nie ma lepszego i piękniejszego sposobu pomocy drugiemu człowiekowi, jak ratowanie jego życia i zdrowia. Chciałem więc właśnie temu poświęcić swoje życie — i to pomimo że zawód lekarza przez ówczesny system był traktowany jak zło konieczne. (W tamtych czasach zarobki lekarza pozwalały zaoszczędzić na kupno „malucha” dopiero po około dwudziestu latach pracy — po uwzględnieniu dyżurów.)

Prócz pracy w publicznej służbie zdrowia jako pierwszy lekarz w Inowrocławiu otworzyłem w 1992 roku gabinet prywatny, który pozwalał mi docierać do chorych, którym państwowa opieka zdrowotna nie mogła, nie potrafiła bądź nie chciała pomóc. Nieustanna troska o jak najnowocześniejszy sprzęt i doskonalenie umiejętności na szkoleniach i konferencjach pozwalają mi mieć nadzieję, że cel ten spełniam najlepiej jak potrafię.

Aktualnie dużo operuję jako lekarz kontraktowy w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy, przyjmuję w poradni chorób naczyń przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Gdańsku oraz prowadzę dwa gabinety prywatne: w Gdańsku oraz Inowrocławiu. W życiu osobistym jestem mężem wspaniałej żony, która bardzo pomaga mi w pracy, i ojcem trojga (dorosłych już!) dzieci.

Wykształcenie

1977 — 1983
Studia w Akademii Medycznej w Gdańsku
1986
Dyplom pierwszego stopnia specjalizacji
1989
Tytuł doktora nauk medycznych (praca pt. „Ocena przydatności testów dynamicznych […] w rozpoznaniu miażdżycy tętnic kończyn dolnych”)
1991
Dyplom drugiego stopnia specjalizacji z chirurgii ogólnej
2003
Dyplom specjalisty chirurgii naczyniowej

Praca zawodowa

1983 — 1985
Asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Szpital Miejski w Inowrocławiu
1985 — 1992
Starszy asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Szpital Miejski w Inowrocławiu
1985 — 1992
Ordynator Oddziału Angiologicznego, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Szpital Uzdrowiskowy nr 1 w Inowrocławiu
1992 — 2009
Adiunkt na Oddziale Chirurgii Ogólnej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Angilogii Uniwersytetu im M. Kopernika w Toruniu, Akademii Medycznej w Bydgoszczy
2009 — 2011
Ordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku
od 2009
Specjalista w poradni chirurgii naczyniowej Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku
od 2012
Koordynator ds. chirurgii naczyniowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Działalność naukowa

Wybrane prace oznaczone kolorem niebieskim można pobrać i korzystać z nich w celach prywatnych.

Publikacje

 1. Jawień A, Ciecierski M. Zastosowanie testu wysiłkowego na ruchomej bieżni w diagnostyce miażdżycy tętnic kończyn dolnych. Polski Przegląd Chirurgiczny. 1988;60:979—985.
 2. Ciecierski M, Jawień A. Ocena stopnia niedokrwienia kończyn dolnych za pomocą testu przekrwienia reaktywnego. Polski Przegląd Chirurgiczny. 1989;61:14—21.
 3. Ciecierski M, Jawień A, Mackiewicz Z. Porównanie testu wysiłkowego na bieżni ruchomej z lokalizacją zmian miażdżycowych w arteriografii kończynowej. Polski Przegląd Chirurgiczny. 1990;62:348—354.
 4. Ciecierski M, Mackiewicz Z, Jawień A. Wpływ rehabilitacji na stopień niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy. Acta Angiologica. 1995;1(1):71.
 5. Ciecierski M, Jawień A. Tętniaki tętnicy podkolanowej. Problemy Lekarskie. 1995;XXXIV:197—200.
 6. Jawień A, Ciecierski M. Obrażenia naczyń krwionośnych dołu podkolanowego. Problemy Lekarskie. 1995;XXXIV:193—196.
 7. Ciecierski M, Jawień A. Zwężenie i niedrożność tętnic szyjnych. In: Jawień A, Jędrzejczyk W, Kasprzak HA, Lambrecht W, Mackiewicz Z, eds. Wybrane zagadnienia z chirurgii. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelnianie Akademii Medycznej, 1996;233—242.
 8. Ciecierski M, Jawień A, Grzela T. Ocena ryzyka wystąpienia owrzodzenia żylnego na podstawie dynamicznego pomiaru ciśnienia żylnego. In: Witkiewicz W, ed. Wybrane Zagadnienia z chirurgii naczyń. Wrocław: Fundacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, 1996;283—293.
 9. Ogorzeja W, Ciecierski M, Jawień A. Wpływ mieszaniany tlenowo-ozonowej na gojenie się owrzodzeń żylnych goleni. In: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej. Szczyrk: PTOT, 1996;92—104.
 10. Jawień A, Ciecierski M. Rola leukocytów w mikrokrążeniu. In: Ziaja K, ed. Mikrokrążenie. Zarys chorób układu włośniczkowego. Bielsko-Biała: A-medica press, 1997;23—29.
 11. Ciecierski M, Jawień A, Grzela T. Diagnostic value of the pressure relief index in chronic venous insufficiency patients. Medical Science Monitor. 1999;5(4):697—702.
 12. Ciecierski M, Piotrowicz R, Jawień A. Przewlekła niewydolność żylna — objawy i leczenie. Przewodnik Lekarza. 2000;1(15):70—75.
 13. Ciecierski M, Migdalski A, Jawień A. Choroba i zespół Raynauda. Przewodnik Lekarza. 2000;6(20):64—66.
 14. Piotrowicz R, Ciecierski M, Jawień A. Obrzęki limfatyczne – leczenie. Przewodnik Lekarza. 2000;7(21):66—68.
 15. Ciecierski M, Romaniuk T, Jawień A. Udar mózgu wywołany miażdżycą tętnic szyjnych. Przewodnik Lekarza. 2000;10(24):59—62.
 16. Piotrowicz R, Ciecierski M, Jawień. Obrzęki limfatyczne — patomechanizm i diagnostyka. Przewodnik Lekarza. 2000;7(21):70—73.
 17. Ciecierski M, Migdalski A, Jawień A. Owrzodzenie żylne goleni. Przewodnik Lekarza. 2001;4(28):42—47.
 18. Świtoński M, Ciecierski M, Jawień A. Ocena przydatności skali prognostycznej APACHE II w monitorowaniu przebiegu ostrego zapalenia trzustki. Polski Przegląd Chirurgiczny. 2001; 73(4):327—245.
 19. Gackowski D, Ciecierski M , Jawien A, Olinski R. Background level of 8-oxo-2’-deoxyguanosine in lymphocyte DNA does not correlate with the concentration of antioxidant vitamins in blood plasma. Acta Biochimica Polonica. 2001;48(2):535—539.
 20. Gackowski D, Kruszewski M, Jawien A, Ciecierski M, Olinski R. Further evidence that oxidative stress may be a risk factor responsible for the development of atherosclerosis. Free Radical Biology & Medicine. 2001 Aug 15;31(4):542—7.
 21. Ciecierski M, Migdalski A, Jawień A. Leczenie zachowawcze chorych z chromaniem przestankowym. Przewodnik Lekarza. 2001;4(112):9—14.
 22. Migdalski A, Ciecierski M, Jawień A. Leczenie ambulatoryjne chorych z objawem Raynauda. Przewodnik Lekarza. 2001;4(112):6—8.
 23. Grzela T, Jawień A, Ciecierski M. Wybrane zagadnienia diagnostyki chorób układu żylnego. Przewodnik Lekarza. 2001;4(112):19—22.
 24. Romaniuk T, Ciecierski M, Jawień A. Zastosowanie heparyn drobnocząsteczkowych w leczeniu zakrzepicy żył głębokich. Przewodnik Lekarza. 2001;4(112):29—32.
 25. Ciecierski M, Piotrowicz R, Jawień A. Mikrokrążenie skórne u chorych na cukrzycę typu 2. Acta Angiologica. 2001;7(3/4):69—78.
 26. Świątkiewicz A, Jurkowski P, Kotschy M, Ciecierski M, Jawień A. Antytrombina III, białko C, białko S i inne wybrane parametry krzepnięcia i fibrynolizy we krwi chorych z nawracającą zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych. Medical Science Monitor. 2002;8(4):263—268.
 27. Ciecierski M, Grzela T, Jawień A. Przewlekła niewydolność żylna. Terapia i leki. 2002;1:5—10.
 28. Bała D, Jawień A,Czechowicz W, Banaszkiewicz Z, Kaźmierczak M, Ciecierski M. Oznaczanie stężenia antygenu karcynoembrionalnego w popłuczynach otrzewnowych u chorych na raka jelita grubego. Polski Merkurisz Lekarski. 2002;13(76):289—293.
 29. Gackowski D, Kruszewski T, Bartłomiejczyk T, Jawień A, Ciecierski M, Oliński R. The level of 8-oxo-7,8-dihydro-2′-deoxyguanosine is positively correlated with the size of the labile iron pool in human lymphocytes. Journal of Biological Inorganic Chemistry. 2002;4(7):548—550.
 30. Jawień A, Ciecierski M, Grzela T, Piotrowicz R, Migdalski A, Brazis P, Frasz J. Zastosowanie własnych żył udowych powierzchownych w leczeniu zakażonych protez aortalno-udowych. Acta Angiologica. 2003;9:32.
 31. Jawień A, Grzela T, Ciecierski M, Piotrowicz R, Szotkiewicz A, Migdalski A. Ocena skuteczności leczenia chorych z chromaniem przestankowym za pomocą pentoksyfiliny lub pentoksyfiliny i bufomedilu. Badanie randomizowane, otwarte, jednoośrodkowe. Acta Angiologica. 2003;9(3):109—123.
 32. Kędzia A, Ciecierski M, Wierzbowska M, Kufel A, Kwapisz E. Izolacja pałeczki Helicobacter pylori z blaszki miażdżycowej występującej w tętnicy udowej lub biodrowej. Acta Angiologica. 2010;16(3):129—134.
 33. Kędzia A, Wierzbowska M, Kufel A, Ciecierski M. Wrażliwość bakterii beztlenowych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych na Dentosept. Postępy Fitoterapii. 2012;13(1):11—14.
 34. Kędzia A, Ciecierski M, Kufel A, Wierzbowska M, Kwapisz E. Izolacja bakterii beztlenowych z blaszek miażdżycowych występujących w tętnicach szyjnych. Acta Angiologica. 2012;18(2):59—67.
 35. Kędzia A, Kufel A, Ciecierski M, Wiśniewska J, Kwapisz E, Wierzbowska M. Działanie preparatów Dentosept, Dentosept A i Salviasept na bakterie mikroaerofilne wyodrębnione z blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych. Postępy Fitoterapii. 2013;14(4):11—14.
 36. Budzyński J, Ciecierski M, Suppan K. The Effect of lower limb revascularization on the global endothelial function and cardiovascular risk. Journal of Experimental & Clinical Cardiology. 2014;20(1):300—308.

Rozdziały książek

 1. Ciecierski M, Piotrowicz R. Zakrzepica żył głębokich. In: Jawien A, Szewczyk MT, eds. Owrzodzenia żylne goleni. Warszawa: Twoje Zdrowie, 2005;27-36.
 2. Ciecierski M. Obraz kliniczny przewlekłej niewydolności żylnej. In: Jawien A, Szewczyk MT, eds. Owrzodzenia żylne goleni. Warszawa: Twoje Zdrowie, 2005;51-57.
 3. Ciecierski M, Szewczyk M. Wywiad, badania i podział owrzodzeń goleni. In: Jawien A, Szewczyk MT, eds. Owrzodzenia żylne goleni. Warszawa: Twoje Zdrowie, 2005;69-73.
 4. Ciecierski M. Badanie układu żylnego. In: Jawień A, ed. Przewlekłe zaburzenia żylne. Poznań: Wydawnictwo Termedia, 2006;47-69.
 5. Ciecierski M. Obraz kliniczny przewlekłych zaburzeń żylnych. In: Jawień A, ed. Przewlekłe zaburzenia żylne. Poznań: Wydawnictwo Termedia, 2006;71-91.
 6. Ciecierski M. Skleroterapia żylaków. In: Jawień A, ed. Przewlekłe zaburzenia żylne. Poznań: Wydawnictwo Termedia, 2006;121-131.
 7. Ciecierski M, Jawień A. Leczenie farmakologiczne przewlekłej niewydolności żylnej. In: Jawien A, Szewczyk MT, eds. Kliniczne i pielęgnacyjne aspekty opieki nad chorym z owrzodzeniem żylnym. Poznań: Wydawnictwo Termedia, 2008;53-73.
 8. Ciecierski M, Jawień A. Wybrane aspekty leczenia farmakologicznego owrzodzeń żylnych. In: Jawien A, Szewczyk MT, eds. Kliniczne i pielęgnacyjne aspekty opieki nad chorym z owrzodzeniem żylnym. Poznań: Wydawnictwo Termedia, 2008;76-81.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

od 1986
Towarzystwo Chirurgów Polskich
od 1995
Polskie Towarzystwo Angiologiczne (w latach 1996 — 1998 jako sekretarz generalny)
od 2001
Polskie Towarzystwo Chirurgów Naczyniowych
od 2001
Polskie Towarzystwo Flebologiczne (w latach 2003 — 2007 jako sekretarz generalny)
od 2005
European Union of Angiology