Stopa cukrzycowa

Przyczyna blisko połowy amputacji poniżej kolana

Szcuje się, że w Wielkiej Brytanii 29% wszystkich amputacji kończyny poniżej kolana wykonuje się u chorych z cukrzycą, a aż 45% gdy włączyć do tego również amputacje obwodowe. Jest to więc problem o dotkliwych konsekwencjach dla chorego.

Stopa cukrzycowa to zespół przypadłości będący powikłaniem źle leczonej cukrzycy, który źle zdiagnozowany bądź nie leczony prowadzi do deformacji i martwic stopy, które niestety często kończą się wspomnianą amputacją.

Przyczyny

Utrzymujący się wysoki poziom cukru skutkuje zmniejszeniem elastyczności ścian tętnic, ich zarastaniem i przyspieszonym postępem miażdżycy. Z drugiej strony zwiększona lepkość krwi ułatwia powstawanie skrzepów. Oba te mechanizmy prowadzą do chronicznego niedostatecznego zaopatrzenia tkanek kończyny (szczególnie stopy) w tlen.

Postęp choroby

 • Zmiany naczyniowe:
  • mikroangiopatia cukrzycowa: patologiczne zmiany włośniczek i małych tętniczek;
  • makroangiopatia cukrzycowa: patologiczne zmiany w większych tętnicach, zwłaszcza piszczelowych i strzałkowych;
  • venopatia cukrzycowa: obniżenie napięcia, rozszerzenie, wzrost ciśnienia w odcinkach przedwłośniczkowych.
 • Uszkodzenie układu kostnego:
  • zaniki kostne,
  • osteoliza paliczków stóp,
  • ubytki korowe okołostawowe,
  • torbiele kostne,
  • martwica aseptyczna,
  • fragmentacja i samoistne złamania kości,
  • zwapnienie w przyczepach ścięgien.
 • Owrzodzenie:
  • neuropatia,
  • utrata funkcji pobudzania wydzielania potu,
  • obwodowa autosympatektomia,
  • skurcz naczyć przedwłośniczkowych.

Postacie stopy cukrzycowej

 1. Z dominującym niedokrwieniem tętniczym. W ramach leczenia stosuje się operacje odtwórcze lub plastykę balonową (percutaneous angioplasty — PTA).
 2. Obwodowa niewydolność tętnicza wraz z neuropatią — często zgorzel bez bólu. Leczenie przebiega następująco:
  • walka z zakażeniem,
  • zwalczanie zaburzeń metabolicznych,
  • leki rozszerzające naczynia,
  • leżenie w łóżku,
  • przekształcenie zgorzeli wilgotnej w suchą.
 3. Dominująca neuropatia obwodowa bez objawów niedokrwienia tętniczego. Daje dobre rokowanie. Leczenie przebiega podobnie jak w przypadku powyżej.