Ostre niedokrwienie kończyn

Przyczynami ostrego niedokrwienia kończyn są:

 • zator — 45% przypadków
 • ostra zakrzepica tętnic — 35% przypadków
 • urazy tętnic — 17% przypadków
 • całkowite przerwanie krążenia żylnego — 2% przypadków
 • tętniaki — 1% przypadków

Poniżej krótko omawiam dwie najważniejsze z nich.

Zator

W około jednej czwartej przyczyna zatoru jest niestety trudna do określenia. Do ich powstawania predysponują czynniki kardiologiczne (zapalenia bakteryjne serca, wady serca, zawał, tętniak, sztuczne zastawki, zaburzenia hemodynamiczne), blaszki i skrzepliny w tętnicach, choroby płuc, ciała obce w naczyniach (np. tomografia komputerowa) oraz operacje (w szczególności na sercu).

Umiejscowienie

 • tętnice mózgu: 50 — 60%
 • tętnice trzewi: 50%
 • tętnice kończyn: 30%
  • tętnica udowa: 47%
  • tętnica biodrowa: 21%
  • aorta brzuszna: 15%
  • tętnica podkolanowa: 6%
  • tętnice pachowa i ramienna: 5%
  • tętnice piszczelowe i przedramienia: 3%
  • wielomiejscowe: 3%

Objawy

 • nagły ból
 • brak tętna obwodowo do zatoru
 • zaburzenia czucia do utraty czucia
 • zabarwienie skóry
 • obniżenie ciepłoty skóry
 • osłabienie mięśni  niedowład  stężenie
 • przykurcze mięśni
 • plamy opadowe
 • pęcherze krwiste
 • martwica obwodowa

Ostra zakrzepica tętnic

Przyczyny

 • zawał serca: 60%
 • odwodnienie: 11%
 • arteriografia: 5%
 • zespoły uciskowe: 4%
 • nieznana: 20%

Objawy

W miarę postępu czasu i w zależności od stopnia zamknięcia naczynia, pojawiają się kolejno:

 1. brak tętna, ból kończyny, bladość skóry, ochłodzenie;
 2. zmniejszenie i zaburzenia czucia, miejsowa sinica;
 3. porażenie ruchowe, znieczulica;
 4. widoczne odwodnienie odcinka objętego zakrzepicą, tworzenie się pęcherzy, wybroczyny, zgorzel.

Leczenie

Zachowawcze koncentruje się wokół zapobiegania narastaniu zakrzepu powyżej i poniżej zatoru (heparyna), zniesienia bólu oraz leczenia choroby podstawowej, która była przyczyną zakrzepicy. Przede wszystkim konieczna jest szpitalna diagnoza i decyzja co do dalszego postępowania.

W leczeniu operacyjnym stosuje się embolektomię (otwarcie tętnicy i usunięcie skrzepu), bypassy omijające oraz amputacje w przypadkach głębokiego lub trwającego długo niedokrwienia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *