Choroby tętnic

Nieprawidłowe działanie układu doprowadzającego krew do różnych części ciała to częsta przyczyna amputacji i zgonów. Jak szacuje Państwowy Zakład Higieny w „Raporcie stanu zdrowia (2012)”, choroby układu krążenia są powodem aż 51,8% zgonów kobiet i 40,8% mężczyzn. W 2010 roku z ich powodu zmarło w Polsce 174 tys. osób, w tym z powodu choroby niedokrwiennej serca blisko 46 tysięcy, choroby naczyń mózgowych — 36 tys., zespołu sercowo-płucnego i innych chorób serca — 52 tys., miażdżycy — 31 tys. osób.

Wciąż też świadomość istnienia, wczesna wykrywalność i mechanizmy zapobiegania tym chorobom są rozwinięte w stopniu niewystarczającym. Chorzy nierzadko zgłaszają się do lekarza, gdy na leczenie jest już późno lub za późno, co odbija się negatywnie na ich jakości życia czy jego prognozowanej długości.

Warto więc zaznajomić się choć z podstawami diagnostyki, objawów i metod leczenia, by dzięki wczesnemu rozpoznaniu dać lekarzom szansę pomocy sobie i najbliższym!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *